Polityka prywatności

 

Witamy na stronie https://needforapk.com (”Strona”).Rozumiemy, że prywatność w sieci jest ważna dla użytkowników naszej Strony, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej.Niniejsze oświadczenie reguluje nasze zasady prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Strony (”Odwiedzających”), którzy odwiedzają ją bez prowadzenia działalności gospodarczej oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu prowadzenia działalności gospodarczej na Stronie i korzystają z różnych usług oferowanych przez NF News (zwanych łącznie ”Usługami”) (”Uprawnieni Klienci”).

”Informacje umożliwiające identyfikację osoby”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym, ale nie tylko, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, numer ubezpieczenia społecznego i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są zbierane anonimowo (to znaczy bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) lub informacji demograficznych nie związanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Odwiedzających. Od naszych Autoryzowanych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych Klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Autoryzowany Klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego zbierania informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, centra rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i escrow, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Uprawnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Strona korzysta z Informacji umożliwiających identyfikację osoby?

Wykorzystujemy Dane osobowe, aby dostosować Stronę do potrzeb użytkowników, zaoferować odpowiednie usługi oraz zrealizować zapytania dotyczące kupna i sprzedaży na Stronie. Możemy wysyłać Gościom i Upoważnionym Klientom wiadomości e-mail dotyczące badań lub możliwości kupna i sprzedaży na Stronie lub informacje związane z tematyką Strony. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia wymaganych informacji.

Z kim można dzielić się informacjami?

Dane osobowe dotyczące Uprawnionych Klientów mogą być udostępniane innym Uprawnionym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Uprawnionymi Klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i sprzedawcom zewnętrznym. Oferujemy również możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub z agencją działającą w naszym imieniu.

Jak przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez NF News są bezpiecznie przechowywane i nie mają do nich dostępu osoby trzecie ani pracownicy NF News, z wyjątkiem wykorzystania ich w sposób opisany powyżej.

Jakie możliwości wyboru mają Odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji informacji?

Odwiedzający i autoryzowani klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas lub naszych sprzedawców i agencji stowarzyszonych, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Czy na stronie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów. Używamy plików cookie, aby uzyskać informacje o preferencjach naszych Gości i wybieranych przez nich usługach. Używamy ich również w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a strona nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogowujemy Autoryzowanego Klienta.

Jak NF News wykorzystuje informacje o logowaniu?

NF News wykorzystuje informacje o logowaniu, w tym, ale nie tylko, adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizy trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Jacy partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do Informacji Identyfikujących Osobę od Odwiedzających i/lub Autoryzowanych Klientów na Stronie?

NF News nawiązał i będzie nawiązywał współpracę z wieloma dostawcami, którzy mogą mieć dostęp do niektórych Informacji Identyfikujących Osobę w celu oceny Autoryzowanych Klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje zbierania i wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogów prawa. Ujawnimy Dane Osobowe w celu wykonania nakazu sądowego, wezwania do sądu lub prośby od organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również Dane Osobowe, gdy będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Autoryzowanych Klientów.

W jaki sposób Strona zabezpiecza Dane Osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dostęp do Danych Osobowych naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów ma tylko ograniczona liczba wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie przeprowadzamy audyt naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania, wprowadzone w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, a my nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych Klientów za jakiekolwiek takie zdarzenia.

W jaki sposób Odwiedzający może skorygować wszelkie nieścisłości w Danych osobowych?

Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą skontaktować się z nami w celu zaktualizowania dotyczących ich Informacji osobistych lub poprawienia wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres

Czy Odwiedzający może usunąć lub dezaktywować Dane osobowe zebrane przez Stronę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Uprawnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Informacji umożliwiających identyfikację osobistą z bazy danych Strony, kontaktując się z . Jednakże, ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych informacji szczątkowych może być niemożliwe. Osoba, która zażąda dezaktywacji Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika dotyczących tej osoby w żaden sposób w przyszłości.

Co się stanie, jeśli Polityka Prywatności ulegnie zmianie?

Powiadomimy naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności poprzez umieszczenie takich zmian na Stronie. Jeżeli jednak zmieniamy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Informacji umożliwiających identyfikację osoby, o których nieujawnienie wcześniej prosił Odwiedzający lub upoważniony klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub upoważnionym klientem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki:

Strona https://needforapk.com zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że po kliknięciu na jeden z tych linków użytkownik zostaje przeniesiony na inną stronę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.